Blog koning
NLPro-Groep
Linda en Jack
NLPro-Groep
01/11/2022
8 min
0

De speech van onze Koning vs. de menselijke basisbehoeften

01/11/2022
8 min
0

Even heel eerlijk…. Normaal gesproken zijn wij toevallig allebei niet zo van het beluisteren of bekijken van speeches van ons staatshoofd. Kerst boodschappen, nieuwjaarswensen en zelfs de troonrede… zelden tot nooit staan deze bij ons aan.

Toch voelden wij de behoefte om nu wel voor de buis te gaan zitten en in te tunen op onze Koning. Een mooie bewustwording werd voelbaar… een soort van verbondenheid met de mensen in ons land. Een gevoel dat in eerste instantie niet echt dagelijks op de voorgrond is, is nu toch echt wel voelbaar en te merken.

Dat wil niet zeggen dat wij nooit verbondenheid met mensen voelen, het tegendeel is waar… Alleen zit die verbondenheid veel dichter bij huis. Bij familie en vrienden, bij onze kinderen, bij elkaar als levenspartners… maar niet direct heel sterk bij de rest van Nederland… laat staan de wereld. Daar is dat gevoel veel minder op de voorgrond aanwezig.

Is dat verkeerd? Wij denken van niet en stelden onszelf de vraag:

“wat betekent verbondenheid eigenlijk?”

Naar ons idee is het een link, een connectie. En dat komt in de eerste plaats voort uit de basisbehoeften van de mens ergens bij te willen horen. Even als opfrissertje: Abraham Maslow heeft veel onderzoek naar gedaan naar de basisbehoeften van de mens. Uit zijn onderzoek kunnen we distilleren dat er 4 “behoeften” zijn die direct aan de mens, de persoon, verbonden zijn, en 2 spirituele behoeften die te maken hebben met zingeving. Wat maakt mijn leven zinvol.

Het ziet er als volgt uit.

1: We hebben zekerheid nodig. Zekerheid van werk, gezindheid, relatie etc..

2: Maar we hebben ook variatie nodig. Verscheidenheid. Een beetje de “Jus van het leve”. Een uitdaging zeg maar.

3: Dan is er belangrijkheid. We willen er toe doen. We hebben Erkenning en waardering nodig.

En als nummer 4: connectie… ergens bij horen zoals een vriendengroep. En als diepere connectie… Liefde. Met je partner bijvoorbeeld.

Wanneer aan die 4 basisbehoeften is voldaan, dan kun je als mens groeien en ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de wereld.

Als één van de 4 eerstgenoemde behoeften niet gevuld wordt of verloren dreigt te gaan komt ons leven tot stilstand. Dan blokkeert het alles en kunnen we niet meer verder. Niet zoals we echt willen.

Wat gebeurd er nu in de wereld?

1.    Onze zekerheid dreigt verloren te gaan… Dus zoeken we naarstig naar manieren om in die zekerheid te voorzien. We gaan bijvoorbeeld hamsteren, dan weten we zeker dat wij kunnen overleven. We hebben immers alles in huis. We ontlenen ook de zekerheid aan de voorzorgsmaatregelen die er getroffen worden. Wanneer we dat doen, dan blijft het allemaal beheersbaar, dus… alsjeblieft LUISTEREN !!!!

2   Variatie / verscheidenheid… Die wordt groter… er is een teveel aan variatie. In het begin voelde het nog wel een beetje spannend allemaal, maar nu worden we langzaam maar zeker doordrongen van het feit dat er steeds minder “zeker” is…

Leiderschap is nu nodig om ons hier doorheen te loodsen. Leiderschap verschaft ons zekerheid en verminderd de “variatie” tot een acceptabel niveau… Er wordt dan gekeken naar onze minister president – Mark Rutte en zijn Kabinet met toegevoegd de medische specialisten en natuurlijk ook naar onze koning.

3         Belangrijkheid (erkenning en waardering)… Ook hier komt het hamstergedrag weer terug. Ik eerst. Ook bij sommige politieke partijen zie je dat terug, die in de debatten van de afgelopen dagen hun eigen stempel willen drukken. Het verstoort eerder dan dat het bijdraagt. Natuurlijk moet iedereen kunnen en mogen zeggen wat hij of zij denkt, maar wanneer het zichtbaar zijn van zelf of het eigenbelang zwaarder weegt dan het groepsbelang, dan werkt het alleen maar averechts. 

Ook zien wij dat bij de mensen die ondanks alle waarschuwingen en voorgestelde voorzorgsmaatregelen nog steeds in grote groepen bij elkaar komen. Die lijken het “eigen” belang groter en zwaarwegender te vinden dan het belang van het grotere geheel.

4         Connectie en Liefde… We willen ergens bij horen. Er bij horen en verbonden zijn met elkaar. Maar doordat we vanuit de voorzorgsmaatregelen een sociale afstand van elkaar moeten houden voelt dat vervelend. Op een digitale manier (beeldbellen etc) contact houden is voor nu een prima oplossing. Op de lange termijn is menselijk contact onontbeerlijk. Voor iedereen…

Je kunt dus het gedrag van mensen en wat er in de wereld gebeurt terug herleiden naar deze 4 basis behoeften. Ieder individu zal op zijn of haar manier proberen een of meerdere van deze  4 basis behoeften te vervullen. Velen doen dat op een constructieve en goede manier zoals actief bijdragen als vrijwilliger, en anderen op een destructieve en verkeerde manier door bijvoorbeeld te hamsteren en waarschuwingen in de wind te slaan.

Terug naar op de speech van de koning… Hij sprak verder nog over eenzaamheid onder ouderen. Het eerste wat wij riepen:

Eenzaamheid… is dat alleen onder ouderen? 

Eenzaamheid komt voor in alle leeftijden. Ja het klopt dat het bij ouderen veel meer zichtbaar is omdat in die laatste fase van het leven al veel van de mensen met wie je een connectie hebt (of had) zijn overleden, verhuisd of opgeslokt worden door het opbouwen van hun eigen leven. Je wereld wordt kleiner… En nu door de sociale regels die als gevolg van de Coronacrisis ons zijn opgedrongen, wordt het menselijke contact verder teruggedrongen waardoor het gevoel van connectie, ergens bij te horen bijna helemaal verloren gaat.

Maar bij jongere mensen kan dat net zo goed aanwezig zijn. Onze maatschappij is in de afgelopen 40 jaar flink veranderd. De verzorgingsstaat van Vadertje Drees, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en iedereen heeft recht op verzorging van wieg tot graf, heeft plaatsgemaakt voor een veel meer individualistische samenleving waarbij persoonlijk succes en prestatiedrang de boventoon voeren. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van Nummer 4 – “Connectie en Liefde” naar nummer 3 – “Belangrijkheid, erkenning en waardering”.

We zijn als maatschappij het nastreven van “belangrijkheid” gaan zien als vervanging voor “Connectie en Liefde”.

Onderzoeken hebben al uitgewezen dat Eenzaamheid is toegenomen in de laatste 15 jaar.

Het is niet meer een “dingetje” dat bij ouderen hoort, nee het is nu iets van alle leeftijden geworden.

We leven nu in een prestatiemaatschappij waarbij belangrijkheid, erkenning en waardering de sturende motivatie is geworden en als vervanging is gaan dienen voor echte connectie met andere mensen.

Maar hoe zit dat nu… De koning had het over eenzaamheid…

Eenzaamheid… “het ontbreken van connectie met anderen”, “het gevoel hebben nergens bij te horen”… dat komt dus voor in alle lagen van de bevolking.

Verbinding daarentegen is juist wel connectie hebben. Het gevoel hebben ergens deel van uit te maken. Saamhorigheid. We zijn met zijn allen één.

Wij vinden het natuurlijk heel mooi en goed dat onze vorst zijn betrokkenheid laat zien en uitspreekt dat we met zijn allen in saamhorigheid en verbondenheid een beetje voor elkaar moeten zorgen. Dat we als mensen elkaar moeten steunen. Maar zou dit niet de standaard moeten zijn?

Moeten we niet iets veranderen aan de richting van waar we met zijn allen als samenleving naar toe gaan? Minder prestige en meer verbindend zijn.

Ik hoor je zeggen… “dat is een open deur”… dat klopt. Maar dan de vraag… als deze crisis bezworen is, wat gaan we dan anders doen met zijn allen? Of gaan we weer terug naar de orde van de dag? De wereld draait door…?

Onze wereld, het globale ecosysteem is als een levend organisme, net als elk dier of plant een levend organisme is. Elk levend organisme is constant op zoek naar een nieuwe balans.

We hebben met zijn allen deze aarde behoorlijk op zijn donder gegeven. Zou dit virus gezien kunnen worden als een waarschuwing? 

Als je als mens jezelf aan het uitputten bent, jezelf aan het ondermijnen bent, door altijd iets na te streven wat niet menselijk haalbaar is, dan raak je burned-out. Voordat het zover is geeft jouw lijf je allerlei subtiele berichtjes dat het anders moet… Dat je op het verkeerde pad bent…

Wanneer je die signalen in de wind slaat en gewoon door gaat, geeft het stevigere signalen.

En wanneer je die negeert trekt je lichaam aan de noodrem… Burn-out….

Burn-Out is volksziekte nummer 1 lijkt wel… het is schering en inslag. Omdat we de verkeerde behoefte nastreven en niet meer in staat lijken te zijn echte verbinding te maken met onszelf, de mensen om ons heen en de natuur.

Dit virus is een signaal… wij stellen je voor dit signaal heel te serieus nemen en te luisteren naar wat wij hiervan kunnen leren.

Voor ons? Wij leren ervan dat verbinding hebben met anderen en met de natuur, voor elkaar en onze planeet zorgen, de standaard is die wij dagelijks nastreven. Doe je mee?

We kunnen dit signaal niet negeren.

Het zou mooi zijn als we de boodschap van de koning ter harte nemen en die boodschap in ons dagelijkse leven als leidraad gebruiken. Niet meer terug naar de orde van de dag maar op naar een verbindende toekomst bestendige samenleving.

Wat onze vorst heeft geschetst is wat de boventoon mag voeren in ons dagelijks leven.

Het spreekwoord luidt: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald,

Neem dit signaal serieus… we kunnen niet leven op een “burned-out” planeet.

Zorg voor elkaar

p.s.

Wil je meer informatie over bovenstaande of wil je gewoon eens praten… neem dan contact met ons op. Dit kan ook via een van onze websites o.a. NLPro-Coaching en NLPro-Training

Warme en vitale groet,

Linda Commandeur en Jack Smit

————————————————————————————————————

Over Linda en Jack

Linda Commandeur: Zij heeft haar roots in het hotelwezen. Hospitality en service is haar van jongs af aan met de paplepel ingegeven. Linda is de mede-ontwikkelaar van het “Regie Ontwikkelingsmodel” waarbij bedrijven op succesvolle manier het werken op basis van regie konden implementeren. Haar specialisatie richtte zich op het implementeren van het door haar ontwikkelde model in facility management.

In deze hoedanigheid heeft Linda veel ervaring opgedaan in verander management en heeft ze meerdere teams en afdelingen begeleid. Het meekrijgen van elke afzonderlijke persoon was vaak de uitdaging waar Linda het meeste energie uit kon halen.

In 2018 kruisten de paden van Jack en Linda waarbij zij haar expertise als organisatie deskundige en coach verder ontwikkelde in NLP, Hypnose en Heartmath.

Linda: “Ik ken de hel, en ik ken de hemel en alles wat ertussen zit. Ik heb ze zelf doorleefd. En als ik jou kan helpen om wat gemakkelijker door dat dal heen te gaan, of misschien zelfs kan voorkomen dat je daarin terecht komt, dan ben ik geslaagd in mijn missie.”

 Doe het net even anders, vind die extra keuze, en geniet!

Jack Smit: Als gedragsdeskundige van honden heeft hij bijna 10 jaar in New Zealand gewerkt als S.A.R coördinator.

Na daarna ruim 20 jaar in Nederland werkzaam te zijn geweest als zelfstandig ondernemer is hij zich steeds meer gaan interesseren in de gedragspsychologie van de mens. Wij mensen zijn in gedrag niet zoveel anders dan dieren. Misschien zit ons denken ons nog wel het meest in de weg. En omdat binnen bedrijven de interactie tussen mensen en de contacten tussen opdrachtgevers en projectteams niet altijd even optimaal verliepen heeft hij zich toegelegd op het trainen en coachen van mensen in communicatie vaardigheden.

Zijn eerste opleiding in “Analytic Profiling” wekte dusdanig interesse dat opleidingen in NLP, IEMT, Hypnose en Systemisch werken al snel volgden. Jack heeft getraind onder de beste nationale en internationale trainers waaronder John Overdurff, Tony Robbins en David Shephard. Binnen dit vakgebied vonden Jack en Linda elkaar in 2018 en staan samen aan het roer van de NLPro-Groep.

Om de ontwikkelingen op het gebied van NLP en persoonlijke ontwikkeling nauwlettend te volgen, reist Jack samen met Linda met enige regelmaat naar het buitenland om trainingen op dit vakgebied te volgen en de ontwikkelingen direct aan zijn trainingen te kunnen toevoegen. Jack heeft zijn trainerslicentie behaald onder toezicht van de American Board of NLP en is daarmee “International licenced trainer”.

Jack en Linda zijn beiden gepassioneerde ondernemers die het ‘klappen van de zweep’ hebben leren kennen bij verschillende gemeentelijke instanties en in het harde zakelijke bedrijfsleven. Ze staan te popelen om bij zoveel mogelijk organisaties hun jarenlange opgedane kennis en ervaring te delen in hun trainingen.

De trainingen van Jack en Linda zijn vaak doorspekt met elementen uit hun persoonlijke leven en ervaringen als coach, ondernemer, search coördinator en ouders van bij elkaar 6 kinderen. Dit maakt hun trainingen levend en inspirerend met voorbeelden die voor iedereen begrijpelijk zijn en als bron kunnen dienen voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Reacties
Categorieën