5 stappen voor meer harmonie in huis

Ruzie maken… In deze tijd van Corona, die ons allemaal in een soort van quarantaine plaatst, ligt ruzie en onenigheid op de loer. We kunnen normaliter prima met elkaar omgaan, zolang we maar niet met elkaar opgesloten zitten in een te kleine ruimte.

We slikken kleine irritaties weg, bedekken van alles met de mantel der liefde totdat… Die ene druppel… Nu al wordt er gesproken in de media over een opkomende scheidingsgolf ten gevolg van de maatregelen die Corona besmettingen moeten verminderen.

Dus wat kun je nu het beste doen om juist nu ruzie in de kiem te smoren en ervoor te zorgen dat je relatie of vriendschap verdiept wordt en de connectie steviger?

De eerste vraag die we dan moeten beantwoorden is:

Wat is ruzie nu eigenlijk?

Wikipedia schrijft er het volgende over:

“Ruzie is een situatie of verschijnsel waarbij mensen onenigheid met elkaar hebben, wat gepaard kan gaan met over en weer schelden, het elkaar de schuld van iets geven, zwartmakerijen, of zelfs fysiek geweld. Het verschijnsel wordt onder meer door de sociologie en de psychologie bestudeerd.”

Het beschrijft wel wat er zichtbaar is wanneer twee mensen ruzie hebben, maar nog niet echt wat het is. Wat wel opvalt is het woord “onenigheid”

Even googelen:

onenigheid (zn): … aanvaring, botsing, conflict, disharmonie, dispuut, geschil, heibel, herrie, kif, kift, meningsverschil, mot, onaangenaamheid, onenigheid, onmin, onvrede, ruzie, stront, trammelant, tweespalt, twist, wrijving.

Ding vs. Proces

Belangrijk om te weten is dat “onenigheid” geen ding is. Ook al staat er in het woordenboek (en ook hierboven) dat het een zelfstandig naamwoord (zn) is. Dat is het niet!

Het hebben van onenigheid is een proces. Je hebt het niet, nee… je DOET het. En die onenigheid kan zich in je hoofd afspelen met een denkbeeldige persoon, of met iemand in het nu en hier…

Herken je dat? Dat je in je hoofd ruzie voert met iemand? Dat jouw stem een hele redevoering houdt om de ander te overtuigen of misschien wel terecht te stellen?

In NLP hebben we het dan over een Nominalisatie… het is een werkwoord dat we tot zelfstandig naamwoord hebben omgebouwd. Een simpele manier om daar achter te komen is de kruiwagen test. Wanneer je het in een kruiwagen kunst stoppen, dan is het een ding. Zo niet, dan is het een proces. Denk maar aan woorden zoals “liefde”… Je kunt het niet in een kruiwagen stoppen… dus is het geen ding. Het is een proces. Liefde is iets wat je DOET…

Maar goed… “Onenigheid”…

Als wij het woordenboek er op naslaan, dan gaat het dus over disharmonie, dispuut, geschil….

Trekken we het woord uit elkaar… on – enig – heid… dan wordt het al een stuk duidelijker. 

On betekent “geen”

enig betekent “gelijk” of “een”

en wanneer ik die woorden weer achter elkaar zet dan krijg je: “geen gelijkheid” of “geen eenheid”.

En als er “geen gelijkheid” is of “geen eenheid”… wat is er dan wel (goede NLP vraag !)? Dan is er een verschil. Er zijn twee (of meer) onderdelen, inzichten, meningen, noem maar op, die van elkaar verschillen. Als er een verschil wordt geconstateerd, is dat prima toch?!

Waarom doen we er dan zo moeilijk over?

Heel eenvoudig… omdat we er een gevoel, een emotie, aan dat verschil toekennen. Namelijk Boosheid! Wanneer we een “verschil” zonder die emotie zouden bekijken, dan is het “verschil” vaak heel snel uit de wereld.

Goed… even terug naar ruzie. Je zou het kunnen opschrijven als een wiskundige formule.

Verschil + Emotie (boosheid) = Ruzie

Boodschap van de emotie

Als je ruzie wil voorkomen, dan moet er dus iets gedaan worden aan die emotie “boosheid”.

Elke emotie heeft een boodschap, een betekenis. De boodschap van boosheid is dat er een grens wordt of is overschreden. Hierbij gaat het dan over iets dat belangrijk is voor jou.

Net als bijvoorbeeld de emotie verdriet je wil vertellen dat je iets kwijt bent geraakt, of iets dreigt kwijt te raken dat heel belangrijk voor je is.

Het gaat altijd over iets dat heel belangrijk voor je is.

Wanneer je ruzie hebt, vecht je voor iets dat belangrijk is voor jou…. En dat doet de ander ook… Het verschil zit hem vooral in wat jij belangrijk vind en wat de ander belangrijk vindt. En omdat we allebei geloven dat ’t het waard is om ervoor te vechten… ontstaat er ruzie.

In onze Nederlandse taal zit het eigenlijk ook geweldig mooi opgesloten. Waar leg je de klemtoon?

Wat we belangrijk vinden is van waarde voor ons als persoon. En daar geloven we in.

We zijn er van overtuigd dat onze eigen waarden het waard zijn om voor te vechten.

Wanneer een ander onze eigen waarden niet respecteert, dan worden we boos (grens is overschreden) en zijn we bereid er voor te vechten.

Die eigen waarden.. is jouw eigenwaarde. En die eigenwaarde zorgt ervoor dat jij je “waardevol” kunt voelen. Dus vol van waarden… En wanneer iemand geen respect heeft voor jouw waarden, dan voel je je waardeloos.

Kun je niet (meer) vechten, dan voel je bijvoorbeeld het verdriet van het verlies van jouw eigenwaarde… want die bent je kwijt geraakt.

Of je voelt dat je nu niet meer weet of jouw waarde wel goed genoeg is… Ben ik wel goed genoeg?… Dit resulteert in Angst.

Of je gaat er voor vechten… en dan is de ruzie geboren.

Wat wel te doen?

5 stappen naar meer harmonie in huis

Als je weet dat ruzie alleen kan ontstaan wanneer de emotie boosheid in het spel is, is de vraag: Hoe voorkom je dan die boosheid.

Wij kijken dan het liefst even naar Gregory Bateson… een van NLP mensen van het eerste uur.

Gregory Bateson (9 May 1904 – 4 July 1980) was an English anthropologistsocial scientistlinguistvisual anthropologistsemiotician, and cyberneticist whose work intersected that of many other fields. His writings include Steps to an Ecology of Mind (1972) and Mind and Nature (1979).

Zijn stelling:

Twee meningen kunnen prima naast elkaar bestaan zonder in een conflict te ontaarden.

Hij zegt daarmee..

Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch naast elkaar te kunnen leven in harmonie.

En dat is een nobele eigenschap die je kunt leren.

Het eruit filteren van de emotie is waar mediators dagelijks hun dagen mee vullen. Luisteren naar beide kanten, alles helder op tafel krijgen en begrip creëren over en weer.

In deze crisistijd is het verstandiger om te voorkomen dat er een mediator aan te pas moet komen. Nu al wordt er gesproken in de media over een opkomende scheidingsgolf ten gevolg van de maatregelen die Corona besmettingen moeten verminderen.

Dus hoe voorkomen we ruzie en onenigheid in huis?

Hieronder een manier, 5 stappen, die rechtstreeks uit ons NLP communicatiehandboek komt.

  1. Laat de emmer niet vol druppelen. Wanneer een irritatie of klein geschil ontstaat kunnen we het bedekken met de mantel der liefde, we kunnen het negeren, of we kunnen het omarmen en er iets moois uit laten ontstaan.
  2. Benoem wat er is.. vraag de ander naar wat er gebeurd in hem of haar, op het moment dat er een kleine irritatie is of dreigt te ontstaan… Wees opmerkzaam! –> Wat gebeurt er nu? Wat voel je? Wat denk je? Wat geloof je? Help mij jou te begrijpen.. ik wil weten wat er in jou speelt…. Ik vind je belangrijk.
  3. Besteed aandacht aan wat er in de ander afspeelt zodat de ander zich echt begrepen voelt. Zoek naar het antwoord op de vraag: Dit is belangrijk voor jou omdat….? Dat brengt de waarde die de ander belangrijk vindt naar de oppervlakte. Een waarde is een woord zoals bijvoorbeeld: waardering, erkenning, liefde, harmonie. Wanneer iemand de zin begint met “ik vind dat…” dan weet je dat het om een overtuiging gaat. Dat is wat iemand in hart en ziel geloofd. Dus zoek de overtuiging en de onderliggende waarde die hiermee gediend wordt.
  4. Wanneer de ander zich echt gehoord en begrepen voelt zal hij ook bereid zijn om jou de gelegenheid te geven jouw verhaal te doen. Leg uit wat je gelooft en wat je hierin belangrijk vindt, net zo duidelijk en met net zoveel aandacht voor wat er speelt als in stap 3 beschreven. Vind en plaats de twee meningen naast elkaar en kijk samen naar de twee meningen, inzichten… Erken en waardeer dat ze er zijn. Dat ze er mogen zijn.
  5. Door op deze manier met elkaar te overleggen leer je op een dieper niveau iets van elkaar. Waardering te geven aan de ander is eigenlijk niets anders dan de “waarden te eren” van de andere persoon.. en dat doe je door ze te begrijpen en aandacht te geven.

Vaak wanneer je dit proces doet is de angel al uit de irritatie getrokken en kun je samen prima verder. Is het iets dat daadwerkelijk nu opgelost moet worden, sluit dan een compromis of zoek samen naar het bovenliggende doel wat voor allebei belangrijk is. Doordat je zo met elkaar het gesprek voert ontstaat er een verdieping van de band die je met elkaar hebt. Je leert elkaar echt op een ander niveau kennen.

Een van de NLP regels die bij ons hoog in het vaandel staat is: “schoonheid zit in de verschillen”. Vanuit die regel hebben we de bereidheid om dat verschil te ontdekken vanuit nieuwsgierigheid. We willen iets van de ander leren… Want als je zelf praat… en blijft praten om de ander te overtuigen van jouw gelijk, leer je niets. Wanneer je op zoek gaat naar andere inzichten, en de ander uitgebreid de gelegenheid geeft om zijn/haar inzicht met jou te delen zie je de verschillen en kan je iets nieuws leren.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Samenvattend

Welke waarden vormen jouw eigenwaarde en de zijn de waarden van de ander? Hoe worden deze ge(waard)eerd? Als dit duidelijk is, is de kans op ruzie of onenigheid een stuk kleiner. De stappen de je kan zetten om dit te bewerkstelligen:

  1. Laat je emmer niet vollopen. Leeg het op tijd! Het is niet de druppel die de emmer doet overlopen… het zijn al die druppels ervoor.
  2. Benoem wat er is, wees opmerkzaam
  3. Besteed aandacht aan wat er in de ander afspeelt
  4. Leg uit wat jij gelooft en belangrijk vindt
  5. Leer elkaar op een dieper niveau kennen

Vraag: wat is voor jou belangrijk in een relatie om “ruzie” te voorkomen?

Deel dit artikel binnen jouw netwerk zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Laten we samen zorgen voor meer harmonie!

p.s.

Wil je meer informatie over bovenstaande of wil je gewoon eens praten… neem dan contact met ons op. Dit kan ook via een van onze websites o.a. NLPro-Coaching en NLPro-Training

Warme en vitale groet,

Linda Commandeur en Jack Smit

————————————————————————————————————

Over Linda en Jack

Jack en Linda zijn beiden gepassioneerde ondernemers die het ‘klappen van de zweep’ hebben leren kennen bij verschillende gemeentelijke instanties en in het harde zakelijke bedrijfsleven. Ze staan te popelen om bij zoveel mogelijk organisaties hun jarenlange opgedane kennis en ervaring te delen in hun trainingen.

De trainingen van Jack en Linda zijn vaak doorspekt met elementen uit hun persoonlijke leven en ervaringen als coach, ondernemer, search coördinator en ouders van bij elkaar 6 kinderen. Dit maakt hun trainingen levend en inspirerend met voorbeelden die voor iedereen begrijpelijk zijn en als bron kunnen dienen voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Linda Commandeur: Zij heeft haar roots in het hotelwezen. Hospitality en service is haar van jongs af aan met de paplepel ingegeven. Linda is de mede-ontwikkelaar van het “Regie Ontwikkelingsmodel” waarbij bedrijven op succesvolle manier het werken op basis van regie konden implementeren. Haar specialisatie richtte zich op het implementeren van het door haar ontwikkelde model in facility management.

In deze hoedanigheid heeft Linda veel ervaring opgedaan in verander management en heeft ze meerdere teams en afdelingen begeleid. Het meekrijgen van elke afzonderlijke persoon was vaak de uitdaging waar Linda het meeste energie uit kon halen.

In 2018 kruisten de paden van Jack en Linda waarbij zij haar expertise als organisatie deskundige en coach verder ontwikkelde in NLP, Hypnose en Heartmath.

Linda: “Ik ken de hel, en ik ken de hemel en alles wat ertussen zit. Ik heb ze zelf doorleefd. En als ik jou kan helpen om wat gemakkelijker door dat dal heen te gaan, of misschien zelfs kan voorkomen dat je daarin terecht komt, dan ben ik geslaagd in mijn missie.”

Doe het net even anders, vind die extra keuze, en geniet!

Jack smit: Als gedragsdeskundige van honden heeft hij bijna 10 jaar in New Zealand gewerkt als S.A.R coördinator.

Na daarna ruim 20 jaar in Nederland werkzaam te zijn geweest als zelfstandig ondernemer is hij zich steeds meer gaan interesseren in de gedragspsychologie van de mens. Wij mensen zijn in gedrag niet zoveel anders dan dieren. Misschien zit ons denken ons nog wel het meest in de weg. En omdat binnen bedrijven de interactie tussen mensen en de contacten tussen opdrachtgevers en projectteams niet altijd even optimaal verliepen heeft hij zich toegelegd op het trainen en coachen van mensen in communicatie vaardigheden.

Zijn eerste opleiding in “Analytic Profiling” wekte dusdanig interesse dat opleidingen in NLP, IEMT, Hypnose en Systemisch werken al snel volgden. Jack heeft getraind onder de beste nationale en internationale trainers waaronder John Overdurff, Tony Robbins en David Shephard. Binnen dit vakgebied vonden Jack en Linda elkaar in 2018 en staan samen aan het roer van de NLPro-Groep.

Om de ontwikkelingen op het gebied van NLP en persoonlijke ontwikkeling nauwlettend te volgen, reist Jack samen met Linda met enige regelmaat naar het buitenland om trainingen op dit vakgebied te volgen en de ontwikkelingen direct aan zijn trainingen te kunnen toevoegen. Jack heeft zijn trainerslicentie behaald onder toezicht van de American Board of NLP en is daarmee “International licenced trainer”.

Laat een reactie achter